Gevaarlijke stoffen

Opleidingen gevaarlijke stoffen ADR

Medewerkers die betrokken zijn bij opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen moeten volgens het ADR een verplichte opleiding volgen. Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Het ADR komt tot stand onder de paraplu van de Verenigde Naties. Het ADR omvat onder andere eisen over:

  • Criteria voor gevaarsindeling gevaarlijke goederen;
  • Vervoersvoorwaarden;
  • Eisen aan verpakkingen en tanks;
  • Eisen aan personeel dat betrokken is bij opslag en vervoer;
  • Procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie.

Eisen aan personeel dat betrokken is bij opslag en vervoer

Gevaaretiketten gevaarlijke stoffen