ADR-certificaat Basis Initieel en Verlenging

ADR-certificaat Basis Initieel en Verlenging

Doel:

Kennisoverdracht aan de chauffeur met betrekking tot het veilig vervoer, veilig werken en een veilige verkeersdeelname bij transport van gevaarlijke stoffen of goederen over de weg. 

Inhoud training:

 • Algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke goederen onderworpen is;
 • De belangrijkste soorten gevaar;
 • Informatie over milieubescherming door controle op de overbrenging van afvalstoffen;
 • Preventieve en veiligheidsmaatregelen die passen bij de verschillende soorten van gevaar;
 • Wat te doen na een ongeval (eerste hulp, verkeersveiligheid, gebruik PBM enz.);
 • Kenmerking , etikettering en oranje borden;
 • Wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen wel en niet moet doen;
 • Doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen;
 • Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container;
 • Te nemen voorzorgsmaatregelen tijden het laden en lossen van gevaarlijke goederen;
 • Algemene informatie inzake wettelijke aansprakelijkheid;
 • Informatie over multimodaal vervoer;
 • Behandeling van stuwage van colli;
 • Instructies aangaande het gedrag in tunnels (ongevalpreventie, veiligheid, enz.);
 • Bewustzijn voor de beveiliging;
 • Verpakkingen;
 • Beperkingen van het verkeer in tunnels.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):20 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

ADR basis3 dagen, 7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
ADR basis verlenging:2 dagen, 7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
ADR basis en tank:4 dagen, 7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
ADR basis en tank verlenging:3 dagen, 7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.

Waarde nascholingsuren code95:

7, 14 of 21 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Thema chauffeurs: 
ADR certificaat Basis initieel en verlenging: € 200,00 per persoon;
ADR certificaat Basis + Tank initieel en verlenging: € 220,00 per persoon.

Examen:

De opleiding wordt afgesloten met een erkend CCV examen op locatie CCV.

Opleidingsplan: