Awareness training

ADR awareness training gevaarlijke stoffen 1.3

Doel:

Medewerkers die met gevaarlijke stoffen rijden in vrijgestelde hoeveelheden (onder de 1000-punten, LQ's en EQ's) moeten volgens het ADR ook een ADR-Awareness training krijgen. 

In sectie 8.2.3 van het ADR is de bepaling opgenomen dat ook personeel dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals expeditie- en magazijnpersoneel, een opleiding of instructie moet krijgen in de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Inhoud training:

  • Wat zijn gevaarlijke stoffen;
  • Wetgeving gevaarlijke stoffen;
  • Verantwoordelijkheden betrokkenen;
  • Gevarenklasse, verpakkingsgroepen en UN-nummers;
  • Verpakkingsvoorschriften;
  • Gevaars- en handelingsetiketten;
  • ADR vrijstellingen 1000 punten, LQ en EQ.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent:20 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
E-learning opgeknipt:3,5 uur e-learning en binnen 10 dagen 3,5 uur klassikaal.

Waarde nascholingsuren code95:

Niet van toepassing.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Niet van toepassing.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.