Train de trainer

Voldoende vakkennis opgedaan?

Daar wil je wat mee gaan doen, misschien wel in je eigen organisatie met ondersteuning van Sectorsupport! Maar om een goede training neer te zetten heb je meer nodig dan alleen gedegen vakkennis. Want hoe breng je de lesstof over op de deelnemer? En hoe zorg je ervoor dat hij of zij geïnspireerd naar huis gaat? Hoe ga je om met weerstand vanuit de groep en wat zijn de wettelijke eisen met betrekking tot de diverse opleidingen?

Train de trainer

Didactische vaardigheden

In de training Train de trainer werken we aan je persoonlijke stijl als trainer. Hoe sta je voor de groep? Hoe kom je over als trainer? En hoe reageren mensen op je? Je leert hoe je je eigen sterke punten optimaal kunt inzetten tijdens de training. Daarnaast besteed je samen met een ervaren trainer aandacht aan het opzetten van een goede training, van voorbereiding tot evaluatie. Je onderzoekt wie je doelgroep is en wanneer je deelnemers tevreden zijn. Ook komen verschillende didactische werkvormen aan de orde, zodat je zélf ook ervaart wat het effect is van de manieren waarop je kennis kunt overbrengen. Kortom: je leert hoe je je zo effectief mogelijk op een training kunt voorbereiden. Aan het eind van de training breng je het geleerde in de praktijk door je eigen training te geven.

Didactische principes

Onderwerpen

Tijdens de training komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Leerdoelen bepalen:

  Moeten de cursisten kennis, inzicht, vaardigheden, gedrag of andere doelen kennen?

 • Beginsituatie:
  Voorkennis, cognitieve kenmerken deelnemers, motivatie deelnemers, verschil in kennisniveau.

 • Leerstof:
  Inhoud van de training, de onderwerpen, de vaardigheden of kennis die aangeboden wordt met een gestructureerd lesplan. Voor code95 opleidingen wordt gebruik gemaakt van goedgekeurde CCV opleidingsplannen.

 • Didactische werkvormen:
  De manier waarop je de kennis aanbiedt. De kunst is om een werkvorm te kiezen die het beste past bij het onderwerp of de vaardigheid die je de deelnemers wil aanleren.

 • Leermiddelen:
  Laptop en beamer maar ook lesboeken, opdrachten, modellen, praktijk leermiddelen, ect.

 • Evaluatie:
  Heb ik de gestelde leerdoelen gehaald? Wat zou ik de volgende keer hetzelfde of anders doen? Kan ik hard maken dat er leerrendement geboekt is? Hoe hebben de deelnemers het ervaren? Was de training nuttig, passend en leerzaam?

 • Beoordelingsformulier tweedelijns toezicht code95:
  Aan de hand van de criteria op dit formulier worden de didactische vaardigheden van de docent die nascholingscursussen voor code95 verzorgt beoordeeld. 

Resultaten

Na het volgen van de training weet, begrijp en kun je als trainer:

 • Een stimulerende training neerzetten
 • De stof op een didactisch verantwoorde manier brengen
 • Wat je eigen trainersstijl is en hoe je je beste kwaliteiten kunt maximaliseren
 • Aansluiten op de doelgroep en contact maken in plaats van eenrichtingsverkeer
 • De interactie opzoeken en casussen goed begeleiden
 • Het belang van goed communiceren
 • Verschillende werkvormen inzetten
 • Omgaan met (kritische) vragen
 • Leerstijlen van deelnemers gebruiken en hier op in spelen

Doelgroep en vakgebied

Deze training is bij uitstek geschikt om trainingsvaardigheden te ontwikkelen om je opgedane competenties en vakkennis van intern transport, code95 of arbo en veiligheid over te dragen. Bij elke opleiding krijg je de beschikking over een arbo-ccv gecertificeerd opleidingsplan, digitale lesstof, presentatie en de beschikking over de online leeromgeving die je bedrijfsgericht kunt aanpassen.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft je een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, competenties, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.