Consultatie

PGS, arbo, activiteitenbesluit of anders?

Dit zijn allemaal zaken waar een ondernemer mee te maken kan krijgen, zeer zeker in de logistiek. Een ondernemer kan niet alles alleen, zeer zeker de specialistische kennis die hieraan ten grondslag ligt en daarbij kun je het één niet los van het ander zien.

Een bedrijf dat te maken heeft met gevaarlijke stoffen krijgt te maken met regels, aanscherping van ARBO eisen, extra PBM’s, opleidingen en administratie. Aanvullend moet hij ook nog eens voldoen aan het activiteitenbesluit, de wet omgevingsrecht (waar de PGS onder valt) en het besluit externe veiligheid inrichtingen. Tevens zou geëist kunnen worden dat er een A-RIE moet worden uitgevoerd.

Een hele kluif waarbij een advies op maat noodzakelijk is, daar niet ieder bedrijf hetzelfde is, andere stoffen in voorraad heeft, of ook in het geval van cross-dock te maken krijgt met beperkingen die worden opgelegd.

Omgevingsdienst

Daar de gemeentes hun taken hierin hebben overgeheveld naar de omgevingsdienst (de gemeente blijft officieel wel de vergunning afgeven) hebben wij te maken met een nieuwe dienst die graag van zich laat horen, ook in de media. Wat tot voor kort gezien werd als een normaal onderdeel van een bedrijfsproces is nu onderworpen aan allerlei regels en wetten.

Specialisten

Onze specialisten kunnen U helpen met een advies op maat, eventueel in combinatie met het vervullen van de taken van een veiligheidsadviseur.

Heeft U te maken met bovenstaande zaken aarzel dan niet contact met ons op te nemen.