Palletwagen

Opleiding palletwagen

Doel:

De cursist beschikt over kennis en vaardigheden voor het veilig en vakkundig bedienen van een palletwagen. Hiermee voldoet de werkgever aan artikel 8.1 van de Arbeidsomstandighedenwet: "De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken".

Inhoud training:

  • Gebruiksgereed maken;
  • Bediening en ergonomie;
  • Lastbehandeling;
  • Veiligheid.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (praktijk):8 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:2 uur aaneengesloten praktijktraining, of in overleg.

Waarde nascholingsuren code95:

Niet van toepassing.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Nee.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.