Hoogbouwtruck

Opleiding hoogbouwtruck

Doel:

De cursist beschikt over kennis en vaardigheden voor het veilig en vakkundig bedienen van een hoogbouwtruck. Hiermee voldoet de werkgever aan artikel 7.17c lid 1 uit het Arbeidsomstandighedenbesluit: "Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving (elektrisch, hybride of met een verbrandingsmotor) worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten".

Inhoud training:

  • Gebruiksgereed maken;
  • Bediening en ergonomie;
  • Lastbehandeling;
  • Veiligheid.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (praktijk):4 deelnemers, of in overleg.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:4 uur aaneengesloten praktijktraining, of in overleg.

Waarde nascholingsuren code95:

Niet van toepassing.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Nee.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.