Veiligheidscertificaat Vorkheftruck

Opleiding heftruckbestuurder

Doel:

De cursist beschikt over kennis en vaardigheden voor het veilig en vakkundig bedienen van een vorkheftruck. Hiermee voldoet de werkgever aan artikel 7.17c lid 1 uit het Arbeidsomstandighedenbesluit: "Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving (elektrisch, hybride of met een verbrandingsmotor) worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten".

Inhoud training:

  • Kennis en gebruik van materiaal en materieel;
  • Belading en belasting;
  • Ergonomie;
  • Veiligheid;
  • Wet en regelgeving;
  • Veiligheid;
  • Milieu;
  • Rijtechniek.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):16 deelnemers, of in overleg.
Per docent (praktijkoefening):8 deelnemers, of in overleg.
Per voertuig:2 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.
E-learning3,5 uur E-learning en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur praktijktraining.
Herhaling praktijk:4 uur aaneengesloten, de 4 uur is exclusief pauzes en examentijd.

Waarde nascholingsuren code95:

Indien van toepassing:
7 uur. De opleiding kan ook in 2 dagen uitgevoerd worden, de deelnemer krijgt dan 14 nascholingsuren.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Thema logistiek:
Veiligheidscertificaat 2 dagdelen: € 125,00 per persoon.
Veiligheidscertificaat 2 dagdelen hercertificering: € 100,00 per persoon.

Examen:

De opleiding wordt afgesloten met een examen aan het einde van de cursus.