Winterdienst

Opleiding winterdienst

Doel:

Beroepschauffeurs opleiden die een voertuig besturen die wordt ingezet in het kader van gladheidbestrijding (de zogenaamde winterdiensten). De cursist maakt het voertuig bedrijfsklaar, voert de noodzakelijke controles uit, rijdt de rit en parkeert het voertuig en voert de eindcontrole uit.

Inhoud training:

  • Bewustwording winterdiensten;
  • Arbo wetgeving rechten en plichten;
  • Rol en verantwoordelijkheid chauffeur;
  • Werken met sneeuwploegen en borstels;
  • Strooiroutes en prioriteiten;
  • Op- en afbouwen strooier en sneeuwploeg;
  • Onderhoud;
  • Laden en lossen van dooimiddelen.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):16 deelnemers.
Per docent ()praktijkoefening):8 deelnemers.
Per voertuig:4 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.

Waarde nascholingsuren code95:

7 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Nee.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.