Veilig werken langs de weg

Opleiding veilig werken langs de weg

Doel:

De cursist kent de voorschriften met betrekking veilig en verantwoord hulpverlenen bij pech en aanrijdingen op autosnelwegen en onderliggend wegennet. De cursist kan de vereiste handelingen demonstreren. De cursist krijgt inzicht in de aansprakelijkheid, gevaren en problematiek bij wegafzettingen. Hij voldoet aan de wettelijke Arbo-opleidingseisen en leert over de praktijkrichtlijn CROW 96B.

Inhoud training:

  • Wet- en regelgeving;
  • Arbo;
  • Veiligheidsmaatregelen bij incidenten;
  • Veiligheidskleding en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Omgaan met weggebruikers;
  • Praktische oefeningen;
  • Afzetten veilige ruimte;
  • Toepassen veiligheid.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie en praktijk):16 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.

Waarde nascholingsuren code95:

7 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Nee.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.