Basisveiligheid VCA

Opleiding VCA (2 dagdelen)

Doel:

Deze training is een voorbereiding  op het examen voor het certificaat VCA. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. De training kan verder de veiligheidskennis van de chauffeur up-to date houden, zeker als zij te maken krijgen met een handeling rondom het voertuig, zoals laden en lossen op bouwplaatsen.

Inhoud training:

 • Regelgeving en veiligheidsregels;
 • Veiligheid, overleg en inspecties;
 • Preventie;
 • Ongevallen en noodsituaties;
 • Werkplek;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden;
 • Arbeidsmiddelen;
 • Brand en explosie;
 • Elektriciteit en straling;

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):20 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.
E-learning:3,5 uur E-learning en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur klassikaal.

Waarde nascholingsuren code95:

7 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Thema veiligheid: € 100,00 per persoon.

Examen:

De opleiding wordt afgesloten met een erkend VCA examen aan het einde van de cursus.