Chauffeur Terminaltrekker

Opleiding terminaltrekker

Doel:

De cursist kan controle van, onderhoud aan het werk met een terminaltrekker veilig en verantwoord uitvoeren, rekening houdend met verkeersregels, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften, en in de praktijk toepassen. De cursist beschikt over kennis en vaardigheden voor het veilig en vakkundig bedienen van een terminaltrekker.

Inhoud training:

  • Kennis en gebruik van materiaal en materieel;
  • Belading en belasting;
  • Veiligheid;
  • Wet- en regelgeving;
  • Milieu;
  • Ergonomie;
  • Veiligheid;
  • Rijtechniek.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):16 deelnemers.
Per docent (praktijkoefening):8 deelnemers.
Per voertuig:2 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.

Waarde nascholingsuren code95:

7 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Nee.

Examen:

De opleiding wordt afgesloten met een examen aan het einde van de cursus.