Techniek en veiligheid

Opleiding techniek en veiligheid

Doel:

De ontwikkeling in de techniek verandert snel, het is belangrijk dat chauffeurs hun kennis op dit gebied up-to-date houden. Veilig werken wordt steeds belangrijker. Dit heeft enerzijds te maken met de verkeersveiligheid en anderzijds met veilig werken zoals bij laden en lossen.

Inhoud training:

Theorie

 • Techniek van het voertuig;
 • Meest voorkomende pechgevallen;
 • Veiligheid bij reparaties/strandingen;
 • Juist melden van storingen;
 • Hoe te handelen bij een incident;
 • Technische veiligheid voertuig.

Praktijk

 • Veiligheid (voertuig en eigen veiligheid);
 • Diagnose stellen bij pechgevallen;
 • Dagelijkse controle;
 • Noodreparaties;
 • Vervangen van zekeringen;
 • Vervangen van zekeringen;
 • Vervangen van lampen;
 • Storing zoeken in de praktijk;
 • Beperking en beheersing van een incident;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Veiligheid in de cabine.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):16 deelnemers.
Per docent (praktijkoefening):8 deelnemers.
Per voertuig:8 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.

Waarde nascholingsuren code95:

7 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Nee.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.