Tachograaf en boordcomputers

Opleiding digitale tachograaf en boordcomputers

Doel:

De cursist bedient de digitale tachograaf conform de wettelijke eisen en is bekend met de door het gebruikte bedrijf gebruikte boordcomputer. De kennis van de chauffeur over de rij- en rusttijden up to date te houden, waarbij het gebruik van registratiemiddelen wordt gedemonstreerd.

Inhoud training:

  • Wetgeving digitale tachograaf;
  • Arbeidstijdenregeling;
  • Werking en bediening digitale tachograaf;
  • Verplichting chauffeur;
  • Controles door bevoegde instanties;
  • Het waarom van de boordcomputer;
  • De werking van de boordcomputer;
  • Tracking & Tracing;
  • Verloningssysteem.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):16 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.

Waarde nascholingsuren code95:

7 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Nee.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.