Sociale Veiligheid en omgaan met stress

Opleiding sociale veiligheid en omgaan met agressie

Doel:

De chauffeur komt regelmatig in contact met derden. Denk dan aan de communicatie met afzenders, verkeersdeelnemers, ontvangers en planners. Er kunnen zich dan problemen voordoen. Beheersing van deze processen is dan essentieel (omgaan met conflicten en agressie zijn dan belangrijk). Doel is om de chauffeur inzicht te geven in het eigen gedrag en hoe dit verbeterd kan worden in conflictsituaties.

Inhoud training:

 • Verbale communicatie;
 • Non verbale communicatie;
 • Feedbacktechnieken;
 • Conflict- en stresshantering;
 • Soorten agressie;
 • Kenmerken agressief gedrag;
 • Bestrijding van agressie;
 • Vaardigheden om met agressie om te gaan;
 • Conflict- en stresshantering;
 • Feedback geven en ontvangen;
 • Omgaan met agressie.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):16 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.
E-learning:3,5 uur E-learning en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur klassikaal.

Waarde nascholingsuren code95:

7 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Thema veiligheid: € 75,00 per persoon.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.