Meeneemheftruck (kooiaap)

Opleiding meeneemheftruck (kooiaap)

Doel:

De cursist kan controle van, onderhoud en werken met een meeneemheftruck veilig en verantwoord uitvoeren, rekening houdend met verkeersregels, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften, en in de praktijk toepassen.

Inhoud training:

 • Wet- en regelgeving;
 • Opbouw en werking van het laad- en losmaterieel;
 • Onderhoud en keuringen;
 • Bediening en ergonomie;
 • Lastbehandeling;
 • Veiligheid;
 • Gebruiksgereed maken;
 • Preventieve controle;
 • Dagelijks onderhoud;
 • Bediening;
 • Lastbehandeling;
 • Veiligheid 
 • Milieuverantwoord werken.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):16 deelnemers.
Per docent (praktijkoefening):8 deelnemers.
Per voertuig:8 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.

Waarde nascholingsuren code95:

7 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Nee.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.