Hoogwerker

Opleiding veilig werken met de zelfrijdende hoogwerker

Doel:

De cursist kan controle van, onderhoud aan en het werk met de zelfrijdende hoogwerker veilig en verantwoord uitvoeren. Hierbij rekening houdend met verkeersregels, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften, en in de praktijk toepassen. 

Inhoud training:

 • Wet en regelgeving;
 • Algemene bepalingen m.b.t. het systeem (keuringen ect.);
 • Werking zelfrijdende hoogwerker;
 • Technische basiskennis van het systeem;
 • Bediening en veiligheidsaspecten;
 • Gebruiksgereed maken;
 • Preventieve controle en onderhoud;
 • Bediening;
 • Manoeuvreren;
 • Veiligheidsaspecten;
 • Opladen en lossen op de vrachtwagen.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):16 deelnemers.
Per docent (praktijkoefening):8 deelnemers.
Per voertuig:8 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.

Waarde nascholingsuren code95:

7 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Nee.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.