Fysieke belasting

Opleiding fysieke belasting

Doel:

De cursist krijgt  inzicht in het belang van een goede werkhouding en werksituatie. Hij doet kennis op over ergonomie en krijgt tips om de eigen werksituatie en werkhouding te kunnen verbeteren.

Inhoud training:

 • Achtergrondinformatie fysieke overbelasting;
 • Voorkomen van fysieke overbelasting;
 • Arbowet en verkeersveiligheid;
 • Gezond werken;
 • Goede werkhoudingen;
 • Technieken;
 • Werkomstandigheden;
 • Verschillende werkhoudingen en werktechnieken;
 • Chauffeursstoel correct instellen;
 • Juiste zit- en stuurhouding;
 • Toepassing juiste tiltechnieken;
 • Toepassing juiste werktechnieken;
 • Tips om de eigen werksituatie te verbeteren.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden:

Per docent (theorie en praktijk):16 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.

Waarde nascholingsuren code95:

7 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Thema veiligheid: € 75,00 per persoon.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.