Communicatieve en sociale vaardigheden

Opleiding communicatieve en sociale vaardigheden

Doel:

De chauffeur komt regelmatig in contact met derden, bijv. bij laad- en losadressen. Daarnaast zal hij regelmatig met de planning moeten overleggen over de voortgang van de werkzaamheden. Dit vraagt om communicatieve en sociale vaardigheden. Ook tijdens de verkeersdeelname zal gecommuniceerd moeten worden en zal de chauffeur zich sociaal moeten gedragen. Doel is om de (bus)chauffeur inzicht te geven in het eigen gedrag en hoe dit verbeterd kan worden.

Inhoud training:

 • Representativiteit en beroepshouding;
 • Klantbenadering;
 • Commercieel gedrag;
 • Klachtafhandeling;
 • Omgaan met stresssituaties;
 • Dimensies van cultuur;
 • Normen en waarden;
 • Communicatie als onderdeel van dienstverlening;
 • Handelen en denken vanuit diverse achtergronden;
 • Waarnemen en interpretatie;
 • Ruisvorming;
 • Feedback geven en ontvangen.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):16 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.

Waarde nascholingsuren code95:

7 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Nee.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.