Betonmixer

Opleiding chauffeur betonmixer

Doel:

De cursist verkrijgt de kennis en vaardigheden die hij nodig heeft om op veilige wijze materieel en hulpmiddelen te gebruiken en adequate maatregelen te nemen in verschillende situaties m.b.t veiligheidsaspecten bij het gebruik en rijden met een betonmixer.

Inhoud training:

  • Veiligheid op de centrale;
  • Vervoer van beton – defensief rijden;
  • Rijden met een betonmixer;
  • Specifieke veiligheid mens;
  • Specifieke veiligheid materie;
  • Specifieke veiligheid machine
  • Specifieke veiligheid milieu.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):20 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.

Waarde nascholingsuren code95:

7 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Nee.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.