ADR vrijstellingen

Opleiding ADR vrijstellingen

Doel:

Verplichte wetgeving voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen gaan vervoeren onder de ADR-vrijstellingsgrens. Kennis over het juist gebruik van het voertuig in relatie tot het transport van gevaarlijke stoffen onder de ADR-vrijstellingsgrens.

Inhoud training:

  • Wat zijn gevaarlijke stoffen;
  • Wetgeving nationaal en internationaal;
  • Verantwoordelijkheden betrokkenen;
  • Gevarenklasse, verpakkingsgroepen en UN-nummers;
  • Verpakkingsvoorschriften;
  • Gevaars- en handelingsetiketten;
  • ADR vrijstellingen;
  • Overview ADR vrijstellingen (schema).

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):16 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.

Waarde nascholingsuren code95:

7 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Nee.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.

Opleidingsplan: