Nascholing code95 beroepschauffeurs

Opleidingen code95

Sectorsupport is door het CBR gecertificeerd voor het uitvoeren van de code95 opleidingen. Hierdoor krijgt u de beschikking over een ruim aanbod van code95 opleidingen. Kijk in het linkermenu om het aanbod te bekijken. Alle genoemde opleidingen kunnen ook ingezet worden voor niet-chauffeurs.

Mogelijkheden cursustijden code95:

Maandag tot vrijdag:Tussen 07.00 uur en 22.00 uur.
Zaterdag:Tussen 07.00 uur en 19.00 uur

Uitvoeringsmogelijkheden code95:

  • Regulier: een nascholingscursus duurt minimaal 7 uren. De 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
  • Opgeknipt: elke cursus kan en mag in maximaal twee dagdelen worden gegeven;
    - deze dagdelen dienen op verschillende dagen binnen een periode van 10 kalenderdagen te zijn afgerond;
    - een dagdeel heeft minimaal een omvang van 2,5 uur. Bij praktijktrainingen is dit 3 uur. 
  • E-learning: De cursus bestaat uit twee delen: deel 1 wordt altijd ingevuld met e-learning en deel 2 is altijd klassikaal/praktisch. De combinatie van het e-learning gedeelte en het klassikale/praktische gedeelte moet binnen een periode van 10 kalenderdagen zijn afgerond. De cursist moet eerst het e-learning gedeelte afronden, voordat hij/zij aan het klassikale/praktische gedeelte van de cursus mag meedoen.

Opleidingsplannen

Elke opleiding heeft een door het CBR goedgekeurd opleidingsplan. In dit plan wordt uitgebreid omschreven hoe de nascholingscursus gegeven wordt. Het CBR toetst het opleidingsplan op alle punten die in de opzet van het opleidingsplan staan. Ook moet het opleidingsplan voldoen aan de minimumeisen voor het cursusonderwerp en wordt - indien van toepassing - gekeken naar de onderwerpen in de vrije ruimte en of deze overeenkomen met de doelstellingen uit de Richtlijn vakbekwaamheid.

De gecertificeerde opleider is verantwoordelijk voor het opleidingsplan. De uitvoering van de cursus is altijd op dat opleidingsplan gebaseerd. Het CBR controleert met steekproeven of de cursus volgens het opleidingsplan uitgevoerd wordt. De opleidingsplannen staan in het CMS systeem dat door sectorsupport ter beschikking gesteld wordt.

Controle

Het CBR ziet erop toe dat de eisen uit het Raamwerk Nascholingscursussen code95 en ADR door de erkende opleidingsinstituten worden toegepast. Het CBR doet dit onder meer door het houden van onaangekondigde steekproeven en administratieve controles.

sancties

Blijkt uit het toezicht dat een opleidingsinstituut zich niet houdt aan de eisen uit dit Raamwerk? Dan legt het CBR een sanctie op.