Zelfrijdende hoogwerker

Opleiding veilig werken met de zelfrijdende hoogwerker

Doel:

De cursist beschikt over kennis en vaardigheden voor het veilig en vakkundig bedienen van een zelfrijdende hoogwerker. Hiermee voldoet de werkgever aan artikel 7.17c lid 1 uit het Arbeidsomstandighedenbesluit: "Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving (elektrisch, hybride of met een verbrandingsmotor) worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten".

Inhoud training:

  • Wet en regelgeving;
  • Werking zelfrijdende hoogwerker;
  • Technische basiskennis van het systeem;
  • Bediening en veiligheidsaspecten;
  • Gebruiksgereed maken;
  • Preventieve controle en onderhoud;
  • Bediening;
  • Manoeuvreren;
  • Veiligheidsaspecten;
  • Optioneel: opladen en lossen op de vrachtwagen.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):16 deelnemers.
Per docent (praktijkoefening):8 deelnemers.
Per voertuig:8 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.

Waarde nascholingsuren code95:

Indien van toepassing: 7 uur.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Niet van toepassing.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.