VCA basis (herhaling)

Opleiding VCA basis

Doel:

Werknemers moeten een Basis-VCA-diploma hebben als ze risicovol werk verrichten of in een risicovolle omgeving werken.

Inhoud training:

 • Regelgeving en veiligheidsregels;
 • Veiligheid, overleg en inspecties;
 • Preventie;
 • Ongevallen en noodsituaties;
 • Werkplek;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden;
 • Arbeidsmiddelen;
 • Brand en explosie;
 • Elektriciteit en straling;

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent:20 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.
E-learning opgeknipt:3,5 uur E-learning en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur klassikaal.
E-learning volledig:Alleen e-learning met aansluitend het VCA basis examen op locatie.

Waarde nascholingsuren code95:

Indien van toepassing: 
7 uur. De opleiding kan ook in 2 dagen uitgevoerd worden, de deelnemer krijgt dan 14 nascholingsuren.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Thema veiligheid: € 100,00 per persoon.

Examen:

De opleiding wordt afgesloten met een erkend VCA examen aan het einde van de cursus.