Portaalkraan

Opleiding veilig werken met de portaalkraan

Doel:

De cursist beschikt over kennis en vaardigheden voor het veilig en vakkundig bedienen van een portaalkraan. Hiermee voldoet de werkgever aan artikel 8.1 van de Arbeidsomstandighedenwet: "De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken". 

Inhoud training:

 • Wet- en regelgeving;
 • Opbouw en werking van de portaalkraan;
 • Onderhoud en keuringen;
 • Bediening en ergonomie;
 • Lastbehandeling;
 • Hijsgereedschap;
 • Aanslaan van lasten;
 • Veiligheid;
 • Gebruiksgereed maken;
 • Preventieve controle;
 • Dagelijks onderhoud;

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie):16 deelnemers.
Per docent (praktijkoefening):8 deelnemers.
Per portaalkraan:4 deelnemers.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.
Opgeknipt:3,5 uur en binnen 10 dagen nogmaals 3,5 uur.

Waarde nascholingsuren code95:

Niet van toepassing.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Niet van toepassing.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.