BHV

Opleiding BHV (herhaling)

Doel:

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer bhv'ers aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal bhv’ers moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.

Als het bedrijf bhv’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. 

Inhoud training:

 • ABCDE methodiek;
 • Stilstand van de bloedsomloop;
 • Uitwendige wonden;
 • Brandwonden;
 • Kneuzing en verstuiking;
 • Ontwrichting en botbreuken;
 • Oogletsels;
 • Vergiftiging;
 • Elektriciteitsongevallen;
 • Vervoer over korte afstand;
 • Verband- en hulpmiddelen;
 • Reanimatie en gebruik AED;
 • Brand en brandbestrijding;
 • Praktijk brandbestrijding.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie en praktijk):20 deelnemers, of in overleg.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes en examentijd.

Waarde nascholingsuren code95:

Niet van toepassing: 

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Nee.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname en pasje.