Arbo training

Arbo training fysieke belasting (tillen)

Doel:

Werkgevers zijn volgens arbowet artikel 8 verplicht om hun personeel goed voor te lichten en onderricht te geven (opleiding) over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Deze opleiding is zeer geschikt voor nieuwe instroom logistiek medewerkers.

Inhoud training:

 • Achtergrondinformatie fysieke overbelasting;
 • Voorkomen van fysieke overbelasting;
 • Arbowet en arbeidsomstandighedenbesluit;
 • Gezond werken;
 • Ergonomie;
 • Goede werkhoudingen;
 • Verschillende werkhoudingen en werktechnieken;
 • Toepassing juiste tiltechnieken;
 • Toepassing juiste werktechnieken;
 • Tips om de werksituatie te verbeteren;
 • Interne transportmiddelen (EPT) in overleg.

Maximum aantal deelnemers / randvoorwaarden :

Per docent (theorie en praktijk):16 deelnemers, of in overleg.

Uitvoeringsmogelijkheden en duur:

Regulier:7 uur aaneengesloten, de 7 uur is exclusief pauzes.
Verkort:3,5 uur aaneengesloten, de 3,5 uur is exclusief pauzes.

Waarde nascholingsuren code95:

Niet van toepassing.

Subsidiemogelijkheden vanuit SOOB:

Niet van toepassing.

Examen:

De opleiding wordt niet afgesloten met een examen. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.